KONTAKT

Motorest Havran Častkov 208
906 04 Častkov
Telefón 034/651 1312, 0907 898 649
E-mail: peterholic.ph@gmail.com
I-net: www.motoresthavran.sk

Peter Holič
Častkov 48, 906 04 Častkov
IČO: 47748303, DIČ: 1072000468

Číslo živn.registra: 240-23637, okresný úrad Senica